CROUZET

Funktionsbeskrivelse af tidsrelæer

  • Beskrivning af tidsrelæernes funktioner
  • Indkobling

Funktion A


ON forsinkelse, fast signal

Når driftsspændingen A1-A2 er tilsluttet, begynder tiden at tælle.

Efter den indstillet tid er nået på relæet ændres funktionen 15-16 til 15-18. Når driftsspændingen afbrydes, vender relæet tilbage til 15-16 indstillingen.

 

2 tidskontaktsæt eller 2 vekslende herunder 1 øjeblikkelig.

Funktion Ac


Kombineret drive og slip forsinket

Driftsspændingen A1-A2 tilsluttet. Når Y1 er lukket påbegynder den første tidstælling.

Når den indstillede tid T nås på relæet så ændres funktionen 15-16 til 15-18.

Når Y1 er brudt påbegynder anden tidstælling og relæet vender tilbage til 15-16, når

indstillet tid er udløbet. Indstil tid T er den samme for begge tidspunkter.

 

2 vekslende herunder 1 øjeblikkelig.

Funktion Ad

ON forsinkelse, eksternt signal

Driftsspændingen A1-A2 tilsluttet. Når regulatoren forbinder Y1, begynder tiden at tælle.

Tidtagningen fortsættes uanset styresignalet længde.

Efter den indstillede tid nås så ændre relæet funktionen 15-16 til 15-18.

Det vender tilbage til 15-16, når styresignalet tilsluttes igen, eller når driftsspændingen afbrydes.

Funktion Ah

ON forsinkelse med programmerbar køretid

Driftsspændingen A1-A2 tilsluttet. Når styresignalet YI tilsluttes, begynder tiden at tælle.

Efter den indstillede tid T nås, ændre relæet funktionen 15-16 til 15-18 og forbliver

i den tilbagetrukne position til tiden t er nået. Dette returnerer relæet til 15-16.

Funktion At


Akkumulator, pulseret

BEMÆRK! Y1 skal være lukket, når driftspændingen A1-A2 er tilsluttet ellers får du en A-funktion hvor Y1 sluttes og brydes skiftevis. Når den samlede ”brudt” tid opnås, skifter relæet funktionen 15-16 til 15-18, før driftspændingen A1-A2 er brudt. Dette returnerer relæet til udgangspunktet.

2 vekslende herunder 1 øjeblikkelig.

 

Funktion B


Justerbar pulslængde

Driftsspændingen A1-A2 tilsluttet. Når Y1 er tilsluttet, og den tid tæller begynder

relæet at skifte funktionen 15-16 til 15-18.

Efter den indstillede tid relæet vender tilbage til 15-16, selv om Y1 stadig er tilsluttet.

 

2 vekslende herunder 1 øjeblikkelig.

 

Funktion Bw


Pulse-kontrollerede wischrelæ

Driftsspændingen A1-A2 tilsluttet. Relæet skifter 15-16 til 15-18 både

Y1 lukket og afbrudt.

Efter den indstillede tid T returnerer relæet til 15-16, og det sker, selv når A1-A2 er brudt.

Indstil tid T er den samme for begge tidsfunktioner.

 

2 vekslende herunder 1 øjeblikkelig.

 

Funktion C


OFF forsinkelse

Driftsspændingen A1-A2 tilsluttet. Når Y1 er tilsluttet, relæet skifter funktionen 15-16 til 15-18.

Uret begynder først, når Y1 er brudt. Relæet vender tilbage til 15-16, når den indstillede

tid er udløbet. Hvis Y1 lukker før tiden tæller er færdig, nulstilles tiden.

 

2 tidskontaktsæt eller 1 vekslende herunder 1 øjeblikkelig.

 

Funktion D (A1-Y1 brokoblet)


Flasher Unit

Når driftsspændingen A1-A2 er tilsluttet, begynder tiden at tælle..

Relæet begynder at bryde og skifte imellem funktionerne 15-16 til 15-18 til 15-16.

Processen gentages så længe driftspændingen A1-A2 er tilsluttet.

Indstil tid T er den samme for både pause og køretid.

 

2 vekslende herunder 1 øjeblikkelig.

 

Funktion Di


Flasher Unit inverteret

Når driftsspændingen A1-A2 er tilsluttet, begynder tiden at tælle..

Relæet begynder med det samme at skifte imellem funktionerne 15-16 til 15-18 til 15-16.

Processen gentages så længe driftspændingen A1-A2 er tilsluttet.

Indstil tid T er den samme for både pause og køretid.

 

2 vekslende herunder 1 øjeblikkelig.

 

Funktion H


ON forsinkelse inverteret

Når driftsspændingen A1-A2 forbinder begynder tiden at tælle mens relæet

ændre funktionen fra 15-16 til 15-18.

Efter den indstillede tid vender relæet tilbage til 15-16, og det sker, selv når

driftspændingen A1-A2 er brudt.

 

2 vekslende herunder 1 øjeblikkelig.

 

Funktion Ht


ON forsinkelse med omvendt summation, pulserende

BEMÆRK! Y1 skal være lukket, når driftsspændingen A1-A2

tilsluttes, ellers får du en H-funktion.

Y1 lukkes og brydes skiftevis. Når den samlede "brudt" tid når den indstillede tid,

returnerer relæet fra funktionen 15-18 til 15-16

(15-18 situationen opstod, da driftsspændingen A1-A2 tilsluttes).

2 vekslende herunder 1 øjeblikkelig.

 

Funktion K

OFF forsinkelse uden forsyningsspænding

Når driftspændingen A1-A2 tilsluttes, skifter relæ funktionen 16-16 til 15-18 og forbliver i denne stilling, indtil driftspændingen for A1-A2 forsvinder.

Når styrespændingen forsvinder, begynder tidstællingen (justering 0,6 - 160s.)

Udgangsrelæet skifter til funktionen 15-16 efter afslutning af tid.

Funktion L (A1-Y1 brokoblet)


Pause / driftstid

Når driftsspændingen A1-A2 tilsluttes, påbegyndes første tidstæller T1, efter

indstillet tid og skifter til udgangsrelæet hvor tidstælleren T2 begynder.

Denne cyklus fortsætter, indtil spændingen på A1-A2 forsvinder.

T1 og T2 indstilles uafhængigt af hinanden.

 

2 Tidskontakter

Funktion Li

Pause / køretid inverteret

Når driftsspændingen A1-A2 tilsluttes, skifter relæ funktionen 15-16 til 15-18 og den første

tidstæller T1 begynder.

Efter den indstillede tid, skifter udgangsrelæet og tidstælleren T2 begynder.

Denne cyklus fortsætter, indtil spændingen på A1-A2 forsvinder.

T1 og T2 indstilles uafhængigt af hinanden.

Funktion N

Safe-Guard OFF forsinkelse

Efter den første impuls i Y1 skifter relæet fra funktion 15-16 til 15-18.

Hvis tiden mellem to impulser overstiger den indstillede tid, vender relæet tilbage til 15-16, om signalet er tændt eller slukket.

Funktion O

Safe-Guard respons forsinkelse

Når driftsspændingen A1-A2 er tilsluttet påbegyndes tidstælleren.

Efter den indstillede tid T nås skifter relæet fra funkton 15-16 til 15-18 og forbliver aktiveret

indtil styresignalet Y1 er forbundet, returnerer relæet til 15-16.

Ny tidstælling begynder og hvis tiden mellem to impulser overskrider tiden T

skifter relæet tilbage til 15-18.

Funktion P

On-forsinket med fast puls

Når driftsspændingen A1-A2 er tilsluttet, begynder tiden at tælle. Efter den indstillede tid T

nås skifter relæet fra funktionen15-16 til 15-18 og forbliver aktiveret for 500 ms.

Funktion Pt

Relæ Forsinket fast puls og resumé

Når driftsspændingen A1-A2 er tilsluttet påbegyndes tidstælleren t1, som aktiverer styresignalet Y1 i en given tid. Når styresignalet Y1 forsvinder, starter tidstælleren t2. Efter den indstillede tid nås, skifter relæet fra funktionen 15-16 til 15-18 og forbliver aktiveret i 500ms.

Funktion Q

Y-D startfunktion

Når driftsspændingen A1-A2 er tilsluttet, begynder tidstælleren. Efter den indstillede tid

vil kontakten "åben" (ingen kontakt), og ændrer ikke status, indtil det tidspunkt Ti

(Justerbar 20-140 ms) er udløbet. Relæet skifter derefter til 15-18 og forblive i

denne position, indtil driftspændingen A1-A2 forsvinde.

Funktion TL

Shift relæ (bistabil)

Når styresignalet Y1 aktiveres skifter relæet funktion fra 15-16 til 15-18 og forbliver der indtil styresignalet Y1 tilsluttes igen, dette returnerer relæ funktionen til 15-16.

Funktion Tt

Off-Delay skift relæ (bistabil)

Når styresignalet Y1 tilsluttes, skifter relæ funktionen 15-16 til 15-18.

Efter den indstillede tid T nås skifter relæet tilbage til 15-16.

Hvis styrespændingen Y1 tilsluttet før tiden T er udløbet, skifter relæet til 15-16.

Funktion W

rollerede frakobling forsinket med driftsspænding

Efter styresignalet Y1 brydes, begynder tidstælleren og relæet skifter fra

15-16 til 15-18. Efter den indstillede tid, eller hvis driftspændingen A1-A2 brydes, skifter relæet tilbage til 15-16.

 

Udførelse 17,5 mm og 22,5 mm, 1 kontakt

Multifunktion U

Funktion L/Li (A1-Y1 brokoblet for funktion L)

Funktion Q

 

Udførelse 17,5 mm, statisk udgang

Multifunktion U

Funktion A/H

Funktion L/Li (A2-Y1 brokoblet for funktion L)

 

Udførelse 22,5 mm, 2 kontakter

Multifunktion U

Funktion K

 

Installation på 11-pin stik, 2 kontakter

Multifunktion U

Funktion L/Li (2-5 brokoble t for funktion L)

 

Her kan du se pris, lagerstatus og lægge produkter i din kundevogn. I kundevognen kan du se flere informationer om fx leveringsdato.

Best.nr. Beskrivelse Brutto Rabatt Pris Saldo Antal

Kontakt en specialist

Ulrik Juul Nielsen
48 10 64 19   
ulrik.nielsen
@oemklitso.dk