DATALOGIC

Om sikkerhed

- praktiske tips & guides

  • Hvornår anvendes sikkerhedslysgitre?
  • Betingelser for dæmpnings system
  • Valg af sikkerhedskategori
  • Praktiske tips for automatisk passage af varer

Sikkerhedslysgitre

Sikkerhedslysgitre er meget nyttige sikkerhedsanordninger, som giver høj tilgængelighed til maskinen og kan overvåge
store områder. Man kan vælge mellem forskellige systemer afhængigt af den påkrævede funktion og sikkerhedsniveau. Sikkerhedskravene er nedfældet i internationale standarder. Der findes forskellige sikkerhedsniveauer afhængigt af risikotype.
BEMÆRK! Standardfotoceller opfylder ikke fejltolerancekravene og må derfor ikke anvendes i sikkerhedsapplikationer.

Hvornår bør man anvende et sikkerhedslysgitter?
• Når kontinuerlig adgang til risikoområdet er nødvendig, til manuelt betjente maskiner for eksempel.
• Når store områder skal sikres.
• Når der er en kontinuerlig passage af varer.
• Når mekanisk beskyttelse er upraktisk eller ergonomisk forkert.Dæmpning

I visse applikationer og automatiske processer kan det af praktiske grunde være nødvendigt at afbryde sikkerhedslysgitterets sikkerhedsfunktion.
Brugen af dæmpning på et sikkerhedslysgitter kræver en risikovurdering af maskinen, iht. EN954-1, for at finde ud af, om
der er farer ved at dæmpe et sikkerhedslysgitter.Dæmpning kan bruges under følgende omstændigheder

• Materiale påvirker sikkerhedslysgitteret under ind- og udpassage i den automatiske proces.
• Håndteringen af materialer kræver, at operatøren befinder sig et sted, hvor han aktiverer sikkerhedslysgitteret.
• Maskinen er i en sikker tilstand.Følgende betingelser skal opfyldes i systemet for dæmpning iht. EN954-1 og EN415-4:

• Dæmpning er kun tilladt i processen, når sikkerheden kan opretholdes med alternative metoder, f.eks. når en læsset palle hindrer
adgang til risikoområdet.
• Dæmpning skal være helt automatisk, f.eks. uafhængig af indgreb fra operatøren.
• Initieringen af dæmpning må ikke finde sted med et enkelt elektrisk signal.
• Initieringen af dæmpning må ikke være afhængig af et softwaresignal fra maskinens styresystem.
• Dæmpningssignaler, som aktiveres i ukorrekt rækkefølge, må enten ikke tillade en dæmpet tilstand eller skal standse maskinen øjeblikkeligt.
• Sikkerhedslysgitterets sikkerhedsfunktion skal tilsluttes så snart varerne har passeret registreringsområdet.
• I tilfælde af en blokering i ind- eller udpassage af transport- båndet, f.eks. en palle som sidder fast i feltet og blokerer de sikre stråler i beskyttelsen,
skal dæmpningen afbrydes og maskinen standses. Med manuel inspektion tillades betjeningen af det relevante transportanlæg for at fjerne pallen, som er årsag til blokeringen.Genstart af maskinen er kun mulig, når en sikker tilstand er opnået.Valg af sikkerhedskategori

En måde at afgøre valget af en passende sikkerhedskategori for forskellige typer nærhedsfølere for f.eks. sikkerhedslysgitre, sikkerhedsmåtter, scannere etc. er at lade dem gennemgå følgende
procedure:
1) Analysér risiciene og kravene for sikkerhedsanordningen under normale betingelser. Tag hensyn til vedligeholdelse etc.
2) Fastslå operatørens og andet personales udsættelse i risikoområdet.
3) Vurdér sværhedsgraden for skader, som kan opstå, hvis der sker en ulykke.Udsættelsen kan vurderes som vist i det følgende:

Lav en gang om dagen
Middel mellem en gang om dagen og en gang i timen
Høj mere end en gang i timenSkadens sværhedsgrad kan opdeles i:

Ikke-alvorlig (som regel reversibel skade) Alvorlig Irreversibel skade (kan ikke helbredes). Baseret på ovenstående vurdering kan man nu vælge den kategori, som er påkrævet
iht. følgende:


Kategori 2

Der, hvor en ikke-alvorlig lykke kan opstå ved en lav eller middel udsættelse, kræves der kun et lavt sikkerhedsniveau for sikkerhedsanordningen.
Et sikkerhedslysgitter af mindst kategori 2 skal vælges.Kategori 3

Der, hvor en ikke-alvorlig (reversibel) skade kan ske ved en middel til høj udsættelse, eller en alvorlig (irreversibel) skade kan opstå ved lav til middel
udsættelse, kræves et højere sikkerhedsniveau for sikkerhedsanordningen. Et sikkerhedslysgitter af mindst kategori 3 skal vælges.Kategori 4

Der, hvor en alvorlig (irreversibel) skade kan ske ved middel til høj udsættelse, kræves det højeste sikkerhedsniveau for sikkerhedsanordningen. Et sikkerhedslysgitter
af mindst kategori 4 skal vælges. Selvfølgelig kan man bruge andre typer af risikoanalyse i stedet for eller som supplement til den ovenstående metode. Det er en god idé at se efter,
om der er specificeret noget i C-standarden (maskinstandard), som er egnet til applikationen. (kilde for IEC 62046)

Udsættelse

Lav

Middel

Høj

 

Ikke-alvorlig

kat. 2

kat. 2/3

kat. 3

 

Alvorlig

kat. 3

kat. 3/4

kat. 4

 Forskellige typer af sikkerhedslysgitter

 

Sikkerhedslysgitter

Sikkerhedslysgitter til automatisk
passage af varer

Sikkerhedslysgitter

 Anvendelsesområde

Sikkerhedslysgitter bruges som usynligt hegn omkring et risikoområde. Hvis nogen passerer sikkerhedslysgitteret, standser maskinen. Et sikkerhedslysgitter kan have to eller flere
lysstråler, efter hvad der er nødvendigt iht. risikovurderingen Hvis afskærmningen er passérbar, skal manuel nulstilling finde sted uden for risikoområdet.Praktiske tips for sikkerhedslysgitre

Installationsbestemmelserne iht. EN999 fastslår, at sikkerhedslysgitre skal installeres, så at den første lysstråle og mellemrummet mellem strålerne skal være følgende:

 Applikationsområde

Sikkerhedslysgitter med dæmpning er en speciel type sikkerhedslysgitter, som kan kende forskel på varer og personer. Det bruges til automatisk indpassage
og udpassage af varer. Hvis afskærmningen er passérbar, skal manuel nulstilling finde sted uden for risikoområdet.Praktiske tips for automatisk passage af varer

Den type sikkerhedslysgitter installeres tit over transportbånd ved indpassage eller udpassage. Det er vigtigt, at sikkerhedslysgitteret installeres,
så der tages hensyn til hvor på varerne den specielle dæmpningsføler skal registrere. Af den grund kan supplerende mekanisk beskyttelse være nødvendig
for at forhindre, at personale går under eller over sikkerhedslysgitterets beskyttelsesfelt. For yderligere information se afsnittet „Afskærmningssystem“ eller
tag kontakt med OEM Automatic's sikkerhedsproduktafdeling.Anvendelsesområde

Sikkerhedslysgitre kan bruges på to måder. Lodret monteret til at registrere, at en hånd kommer ind i risikoområdet. Det er gængs til manuelt betjente maskiner
for eksempel. Vandret monteret til at registrere et område foran en farlig maskinbevægelse. Hvis afskærmningen er passérbar, skal manuel nulstilling
finde sted uden for risikoområdet.Praktiske tips for sikkerhedslysgitre

Sikkerhedsafstandstillæg, det tillæg som kræves til det aktuelle gitter, afhænger af opløsningen (afstanden mellem lysstrålerne) i gitteret. For at opnå en total
sikkerhedsafstand skal følgende også medregnes; maskinens stoptid og gitterets og operatørens bevægelseshastighed. For yderligere information, se næste side
eller tag kontakt med OEM Automatic's sikkerhedsproduktafdeling.Beregning af sikkerhedsafstand iht. EN999

Følgende formel giver god vejledning for beregning af sikkerhedsafstande. For at supplere denne beregning anbefaler vi AFS 1999:8
„Brug af pressemaskiner og klippemaskiner“. Især ved opgradering eller modificering af ældre pressemaskiner eller klippemaskiner, som ikke er CE-mærket.Lodret monteret sikkerhedslysgitter

S = K x T + C

S = Mindste tilladte afstand mellem sikkerhedslysgitter og risikoen (mm)
K = Den relevante legemsdels bevægelseshastighed (mm/s)
T = Total stoptid, t1+t2
t1 = Sikkerhedslysgitterets stoptid (s)
t2 = Maskinens stoptid (s)
C = Tiilægsafstand for sikkerhedslysgitterets opløsning eller placering

Beregning af sikkerhedsafstand S

Sikkerhedslysgitterets opløsning
mm

Brug nedenstående formel, når
(t1+t2) <0,185 sek

Brug nedenstående formel, når
(t1+t2) >0,185 sek

14
30
40
70
to- eller tre-stråle sikkerhedslysgitter

2000 x (t1+2)
2000 x (t1+t2) + 128*
2000 x (t1+t2) + 208
1600 x (t1+t2) + 850
1600 x (t1+t2) + 850

1600 x (t1+t2)
1600 x (t1+t2) + 128
1600 x (t1+t2) + 208
1600 x (t1+t2) + 850
1600 x (t1+t2) + 850

* Sikkerhedsafstandstillæg C dvs. sikkerhedslysgitterets opløsning beregnes efter formlen, 8 x opløsning - 14 mm.
For opløsning på 30 mm for eksempel, C=8(30-14) = 128 mm.Eksempel :

Sikkerhedslysgitter med en 30 mm opløsning
t1 (sikkerhedslysgitter stoptid) = 0,025 sek
t2 (maskine stoptid) = 0,05 sek
T (total stoptid t1+t2) = 0.025 + 0.05 = 0,075 sek
S = 2000 x 0.075 + 128
S = 278 mm
BEMÆRK! Hvis der er risiko for at komme ind i risikoområdet ved række over, under eller rundt om gitteret, skal det suppleres
med f.eks. mekanisk beskyttelse.Færdigberegning - sikkerhedsafstand, lodret installation

Total stoptid for
maskinen og sikkerhedslysgitteret

Mindste tilladte afstand mellem sikkerhedslysgitter og risikoen
Sikkerhedslysgitterets opløsning

ms

sekunder

14 mm

30 mm

40 mm

2-, 3-, 4-stråle sikkerhedslysgitter

50

0,050

100

228

308

930

55

0,055

110

238

318

938

60

0,060

120

248

328

946

65

0,065

130

258

338

954

70

0,070

140

268

348

962

75

0,075

150

278

358

970

80

0,080

160

288

368

978

85

0,085

170

298

378

986

90

0,090

180

308

388

994

95

0,095

190

318

398

1002

100

0,100

200

328

408

1010

105

0,105

210

338

418

1018

110

0,110

220

348

428

1026

115

0,115

230

358

438

1034

120

0.120

240

368

448

1042

125

0,125

250

378

458

1050

130

0,130

260

388

468

1058

135

0,135

270

398

478

1066

140

0,140

280

408

488

1074

145

0,145

290

418

498

1082

150

0,150

300

428

500

1090

155

0,155

310

438

500

1098

160

0,160

320

448

500

1106

165

0,165

330

458

500

1114

170

0,170

340

468

500

1122

175

0,175

350

478

500

1130

180

0,180

360

488

500

1138

185

0,185

370

498

500

1146

190

0,190

380

500

512

1154

195

0,195

390

500

520

1162

200

0,200

400

500

528

1170

205

0,205

410

500

536

1178

210

0,210

420

500

544

1186

215

0,215

430

500

552

1194

220

0,220

440

500

560

1202

225

0,225

450

500

568

1210

230

0,230

460

500

576

1218

235

0,235

470

504

584

1226

240

0,240

480

512

592

1234

245

0,245

490

520

600

1242

250

0,250

500

528

608

1250

255

0,255

500

536

616

1258

260

0,260

500

544

624

1266

265

0,265

500

552

632

1274

270

0,270

500

560

640

1282

275

0,275

500

568

648

1290

280

0,280

500

576

656

1298

285

0,285

500

584

664

1306

290

0,290

500

592

672

1314

295

0,295

500

600

680

1322

300

0,300

500

608

688

1330Vandret monteret sikkerhedslysgitter (BEMÆRK! Ikke sikkerhedslysgitter)

Beregning af sikkerhedsafstand S
S= 1600 x (t1+t2) + (1200 - (0,4 x H))

Ved vandret installation skal man tage hensyn til placeringen af gitteret i forhold til gulvet med hensyn til gitterets opløsning.
Hvis der er afstand mellem strålerne, betyder det, at gitteret skal registrere længere op på benene.

Opløsning af sikkerhedslysgitter (mm)

Lavest tilladte placering i forhold til gulvet (mm)

30

H = ingen begrænsninger

40

H = ingen begrænsninger

70

H = >450 mm

Eksempel:
Sikkerhedslysgitter med en opløsning på 70 mm, monteret 750 mm over gulvniveau
t1 (sikkerhedslysgitter stoptid) = 0,025 sek
t2 (maskine stoptid) = 0,08 sek
T (total stoptid t1+t2) = 0,025 + 0,05 = 0,105 sek
S = 1600 x 0,105 + (1200 - (0,4 x 750))
S = 168 + 1200 - 300 S = 1.068 mm
BEMÆRK! Hvis der er risiko for at komme ind i risikoområdet ved række over, under eller rundt om gitteret, skal det suppleres
med f.eks. mekanisk beskyttelse.Vinklet sikkerhedslysgitter

Beregning af sikkerhedsafstand S

Hvis B er >30° beregnes S på samme måde som for et vandret monteret sikkerhedslysgitter
Hvis B er <30° beregnes S på samme måde som for et lodret monteret sikkerhedslysgitter (
BEMÆRK! Ikke sikkerhedslysgitter)BEMÆRK! Hvis der er risiko for at komme ind i risikoområdet ved række over, under eller rundt om gitteret, skal det suppleres med f.eks. mekanisk beskyttelse.Færdigberegning - sikkerhedsafstand, vandret installation

Total stoptid for maskinen og sikkerhedslysgitteret

Mindste tilladte afstand mellem sikkerhedslysgitteret og risikoen, hvor H = 750 mm

ms

sekunder

(S) i mm

50

0.050

980

55

0,055

988

60

0,060

996

65

0,065

1004

70

0,070

1012

75

0,075

1020

80

0,080

1028

85

0,085

1036

90

0,090

1044

95

0,095

1052

100

0,100

1060

105

0,105

1068

110

0,110

1076

115

0,115

1084

120

0,120

1092

125

0,125

1100

130

0,130

1108

135

0,135

1116

140

0,140

1124

145

0,145

1132

150

0,150

1140

155

0,155

1148

160

0,160

1156

165

0,165

1164

170

0,170

1172

175

0,175

1180

180

0,180

1188

185

0,185

1196

190

0,190

1204

195

0,195

1212

200

0,200

1220

205

0,205

1228

210

0,210

1236

215

0,215

1244

220

0,220

1252

225

0,225

1260

230

0,230

1268

235

0,235

1276

240

0,240

1284

245

0,245

1292

250

0,250

1300

255

0,255

1308

260

0,260

1316

265

0,265

1324

270

0,270

1332

275

0,275

1340

280

0,280

1348

285

0,285

1356

290

0,290

1364

295

0,295

1372

300

0,300

1380

 

Her kan du se pris, lagerstatus og lægge produkter i din kundevogn. I kundevognen kan du se flere informationer om fx leveringsdato.

Best.nr. Beskrivelse Brutto Rabatt Pris Saldo Antal

Kontakt en specialist

Palle Hyttel Veje
48 10 64 92
palle.veje@oemklitso.dk