Öppna bilden i nytt fönster

HUGO MÜLLER

digital driftstidsmåler til frontmontering

  • Digital driftstidsmåler
  • Nedtælling maks. 10 t.
  • Beskyttelsesklasse IP20

Ved tilslutning af forsyningsspændingen og tryk på START/STOP-knappen, aktiveres relæudgangen, og tidsberegningen starter. Endnu et tryk på START/STOP-knappen stopper tidsberegningen, og relæudgangen vender tilbage til sin originaltilstand. Hvis forsyningsspændingen udkobles under beregningen, slukkes displayet, og relæudgangen deaktiveres. Når forsyningsspændingen igen tilsluttes, skal der trykkes på START/STOP-knappen igen for at genoptage tidsberegning. Værdien ved udkobling lagres i 24 timer.

Knapfunktioner
[PROG] Valg af timer, minutter og sekunder

[+] Øger tidsindstillingen
[-] Formindsker tidsindstillingen
[RESET] Nulstiller til starttidspunktet

[START/STOP] Starter og stopper tidsberegning

Tidsindstilling
Tryk på PROG-knappen én gang. Tidscifret blinker. Anvend knapperne + eller - til at indstille det foretrukne ciffer. Gentag processen herover for at indstille minutter og sekunder. Hvis knappen + eller - holdes nede, ændres cifret automatisk opad eller nedad.
NB: Når tidsberegningen er startet, deaktiveres knappen PROG, indtil tidsberegningen er afsluttet.

Start og stop af timer
Et tryk på knappen START/STOP aktiverer relæudgangen, og tidsberegningen starter. Endnu et tryk på knappen stopper tidsberegningen, og relæudgangen vender tilbage til sin originaltilstand. Den resterende tid vises på displayet. Timeren kan også startes og stoppes med et eksternt signal. Når den indstillede tid er talt ned til nul, vises et ursymbol på displayet, og der høres et akustisk signal i et par sekunder. Relækontakten vender tilbage til sin originaltilstand, og den indstillede tid vises på displayet.
NB: Et tryk på knappen START/STOP uden en forudindstillet værdi viser ursymbolet, og relæudgangen aktiveres. Ved endnu et tryk på knappen vender relækontakten tilbage til sin originaltilstand.

Nulstilling til forhåndsindstillet tid
Et tryk på knappen RESET nulstiller tiden til den forhåndsindstillede værdi. Dette kan kun gøres, hvis tidsberegningen er stoppet.

Nulstilling af tid
Et tryk på alle tre knapper samtidigt nulstiller tiden.

Total nulstilling
Et tryk på alle tre knapper samtidigt i ca. fire sekunder nulstiller displayet.

Databevarelse i tilfælde af strømafbrydelse
I tilfælde af strømafbrydelse stopper tidsberegningen, og relækontakten vender tilbage til sin originaltilstand. Den resterende tid lagres, og displayet viser -:- - for at indikere en strømafbrydelse. Når strømmen vender tilbage, vises den resterende tid, og et tryk på knappen START/STOP igen genoptager tidsberegningen.

Klemspænding

230 V 50-60 Hz

Effektforbrug

1,5 VA

Relæudgang

1 skift, AgNi

Maks. strømstyrke

8 A/230 V AC

Maks. tid

9 t, 59 m, 59 s

Min. tid

1 s

Indstillingsnøjagtighed

1 s

Tidsbase

Quartz

Databevarelse

>24 t

Display/ciffer-højde

LCD/15 mm (7,5 mm)

Omgivelsestemperatur

-5 °C til +50 °C

Tilslutning

Skrueklemmerække (aftagelig)

Beskyttelsesklasse

IP20

CE-mærket iht.

LVD 73/23/EØS, EN60730, EN55014
EMC 89/336/EØS, EN55011, EN50082-1, EN50082-2

 

Bestillingsnummer

Beskrivelse

Tidsinterval

Spænding

TC1421-230

Elektronisk timer, start/stop

10 t, nedtælling

230 V AC

 

Her kan du se pris, lagerstatus og lægge produkter i din kundevogn. I kundevognen kan du se flere informationer om fx leveringsdato.

Best.nr. Beskrivelse Brutto Rabatt Pris Saldo Antal

Kontakt en specialist

Ulrik Juul Nielsen
48 10 64 19   
ulrik.nielsen
@oemklitso.dk