Luftbehandling af trykluft

Luft er altid forurenet med faste partikler som støv, sand, sod, saltkrystaller og vand, når den forlader kompressoren. Opnå ren og tør kvalitetsluft med vores standardløsninger eller kombinationsløsninger til alle brancher fra Emerson Aventics.. Luftbehandling er nødvendig ved næsten alle trykluftanvendelser. Lige fra fødevareproduktion til ølbrygning til elektronik, at have tør trykluft er et must for at undgå skader på produkt og udstyr.

IIOT / IOT monitorering af trykluft

Her finder tryksensor og flowsensor til IIOT / IOT-overvågning af trykluft. Få adgang til realtime data og forbrug med fjernovervågning og monitorering af dit pneumatiske system gennem internetforbindelse og fieldbus-kommunikation.

Afspærringsventiler

Emerson Aventics manuelt betjente eller elektriske on/off ventiler til pneumatiske applikationer gør det muligt at afbryde luften nedstrøms i nødstilfælde eller vedligehold. De elektrisk styrede afspærringsventiler fås med soft-start funktion som gradvist opbygger trykket i applikationen. Shut-off ventilerne fås i mange udgaver: låsbare, redundante for sikkerhed, i ATEX-versioner.

Filter

Filtre bruges til at fjerne faste og flydende forurenende stoffer, f.eks. støvpartikler og kondenseret vand i trykluft. God filtrering forhindrer funktionsfejl, og komponentslitage minimeres. Filtre bruges oftest i kombination med andre luftbehandlings komponenter.

FIlterregulator

En filterregulator er en pladsbesparende kombination af trykregulator og luftfilter. Regulatoren reducerer forsyningstrykket og stabiliserer systemtrykket til den indstillede værdi, og filteret tager sig af faste og flydende forurenende stoffer i luften, såsom støvpartikler og kondensvand. Ved god filtrering forhindres funktionsfejl, og slid på trykluftkomponenter minimeres.

Trykregulatorer

Tryk regulatoren reducerer indgangstrykket til det indstillede udløbstryk. Dette tryk holdes konstant, så længe indgangstrykket er højere end det indstillede udløbstryk. Ved justering skal du trække knappen opad, inden den kan drejes for at indstille det ønskede arbejdstryk. Når det ønskede tryk er nået, trykkes knappen ned, som derefter låses i position. Dette sikrer, at det indstillede tryk ikke ændres utilsigtet.

Olieforstøver

En olieforstøver sikrer, at den komprimerede luft, der passerer gennem bringer en lille tåge olie med sig, hvilket kan være en brugbart i applikationer, hvor du bruger trykluftdrevne værktøjer, der skal smøres.

Procesenheder

Disse luftbehandlingsprocesenheder spiller en afgørende rolle inden for industrien, hvor de bidrager til at sikre optimal luftkvalitet, forbedre driftseffektiviteten og beskytte udstyr og medarbejdere. Ved at anvende disse produkter kan virksomheder opnå et sundt og sikkert arbejdsmiljø samt forbedre kvaliteten og pålideligheden af deres processer og systemer. Vores udvalg af trygregulatorer og filtre er designet til at kunne klare ekstreme miljøer.

Tilbehør

Luftbehandling af trykluft sikrer et velfungerende trykluftsystem og længere levetider på downstream komponenter. Korrekt luftbehandling sikrer, at partikler som støv, sand, sod, saltkrystaller og vand bliver fjernet fra trykluften inden de sætter sig og skader udstyr og produkter.

Med komponenter fra Emerson Aventics tilbyder vi standalone eller sammensatte FRL-enheder efter dit behov. Som en del af Aventics store program inden for behandling af trykluftsystemer tilbyder vi også fuld integration af redundante sikkerhedsventiler og IIOT-komponenter som Emerson Aventics AF2- flowsensor og PE5- tryksensor med indbygget lækagetest. Begge selvfølgelig med IO-link.
Kundeservice

Har du har brug for hjælp? Kontakt os:

phone 70 10 64 00

Send e-mail Send e-mail

comments Chat