CSR - vores arbejde med bæredygtighed

Hos OEM Automatic Klitsø arbejder vi med vores Corporate Social Responsibility, CSR, på en række områder. Nedenfor ser du et overblik over de tiltag vi har gjort, for at forbedre vores CSR.

Miljø

 • Grøn strøm - i Danmark benytter vi 100% certificeret grøn strøm. Læs artiklen her. Vores moderselskab i Sverige benytter bæredygtig energi - se artikel her om solceller og energibesparelse (SV) og bæredygtig energi (SV).
 • Bruger kun LED - vi har skiftet alle lyskilder i virksomheden ud med miljøvenlig LED.
 • Vores logistikcenter i Sverige benytter jordvarme, naturlig køling, solpaneler og led-belysning.
 • Vores firmabiler er ved at blive udskiftet med hybrid- og elbiler og vi har fået opført 4 ladestandere på parkeringspladsen.
 • Frokost med returemballage.
 • OEM-koncernen klimakompenserer. Se artikel her (SV).
 • På vores lager bruger vi bionedbrydeligt kassefyld og bæredygtigt pap (FSC certificeret).
 • Affaldssortering i pap, papir, metal, plast, elektronik og restaffald.
 • Pumper i centralvarmesystemet i virksomhedens ejendom er skiftet til strømbesparende modeller.
 • Vi har digitaliseret alt for at spare på papir.
 • Vi samarbejder med vores leverandører om at optimere bæredygtigheden i produkternes livstidscyklus, materialer og forpakninger.
 • Læs mere om vores kvalitets- og miljøpolitik

Medarbejdere

 • Sundhedspolitik for medarbejdere.
 • Deltagelse i sundhedstiltag.
 • Samarbejde med de lokale myndigheder om jobs til sårbare grupper.
 • Fokus på ligestilling.
 • Fokus på godt arbejdsmiljø og trivsel.

Etik

Arbejde med verdensmål

OEM-koncernen, som OEM Automatic Klitsø er en del af, arbejder med at imødekomme FN's verdensmål. Der er nedsat en bæredygtighedsgruppe med deltagelse fra de største virksomheder i koncernen som gennem en interessent- og væsentlighedsanalyse har foreslået hvilke mål der er de væsentligste i bæredygtighedsarbejdet.

De væsentligste mål i arbejdet med bæredygtighed for OEM-koncernen:

"VI ER EN INKLUSIV OG LIGESTILLET ARBEJDSPLADS"

Alle medarbejdere hos OEM-koncernen opfordres til at påvirke deres egen karriere ved at være nysgerrige, kreative og målrettede. De fleste ledere rekrutteres internt og der lægges en stor indsats i at identificere og udvikle mennesker med lederegenskaber, som kan blive fremtidens ledere, både lokalt og centralt.

"VI HAR GODE ARBEJDSFORHOLD BÅDE I OEM-Koncernen OG HOS VORES LEVERANDØRER OG BÆREDYGTIG ØKONOMISK VÆKST"

Vores mål er, at medarbejderne trives på deres arbejdsplads, både i OEM-koncernen og hos vores leverandører. Vi ser det som grundlaget for bæredygtig økonomisk vækst. Alle vores tiltag på medarbejderområdet er præget af en professionel indstilling og klare retningslinjer for både ledere og medarbejdere.

OEM's Code of Conduct understreger vigtigheden af blandt andet altid at opføre sig etisk og korrekt og respektere menneskerettighederne. Code of Conduct kræver også, at leverandører bekræfter, at de handler inden for rammerne af det enkelte lands lovgivning, modvirker korruption og lever op til intentionerne i Code of Conduct, fx ved at tilbyde deres medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø og at børnearbejde ikke forekommer.

"VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT FINDE DEN BEDSTE LØSNING FRA en BÆREDYGTIGHEDSVINKEL"

OEM-koncernens store konkurrencefordel er medarbejdernes kompetence og engagement. Bredt og dybt produktkendskab med et klart salgsfokus giver gode forudsætninger for en konstruktiv dialog med vores kunder.

"VI MINIMERER VORES KLIMAPÅVIRKNING"

At standse klimaforandringerne er en af vor tids største udfordringer. Vores største påvirkning er fra transport af varer og personale, men også brugen af vores lokaler. Derfor er vores fokus på disse punkter, men vi ønsker også at påvirke vores kunder og leverandører til at træffe bevidste valg.
Kundeservice

Har du har brug for hjælp? Kontakt os:

phone 70 10 64 00

Send e-mail Send e-mail

comments Chat