HVAD ER POWER-TO-X?

Power-to-x (også kaldet Power-2-X eller PtX) er en måde at lave grøn energi på. Grøn energi kommer fra solen eller vinden, som laver strøm. Men nogle gange har vi for meget eller for lidt strøm. Så kan vi bruge power-to-x til at gemme eller bruge strømmen på en anden måde. Power-to-x betyder, at vi omdanner strøm (power) til noget andet (x). Det kan være brint, som er et gasformigt stof, eller flydende brændstoffer, som kan bruges til biler, fly eller skibe. Power-to-x kan også lave kemikalier, som vi kan bruge til medicin eller plastik. Power-to-x hjælper os med at stoppe med at bruge olie og kul, som er dårlige for klimaet.

Skema over hvordan Power-to-X virker
Vindmøller og skib - ingredienserne til Power-to-X
Solceller som kan levere elektricitet til Power-to-X
Hydrogen-tankstation med bus

HVILKE PRODUKTER HOS OEM AUTOMATIC KLITSØ KUNNE VÆRE OPLAGTE AT BRUGE TIL POWER-TO-X?

Tryktransmitter til Power-to-X:

En er tryktransmitter er en enhed, der konverterer det tryk, der registreres af en transducer, til et elektrisk signal, der kan sendes over en lang afstand til en PLC eller en DCS. En mulig anvendelse af en tryktransmitter i Power-to-X er at overvåge og kontrollere trykket af vand, brint, oxygen eller andre gasser, der er involveret i elektrolyse- eller synteseprocesserne. Læs også vores artikel om vores nye tryktransmitter til Brint / hydrogen. Disse tryktransmittere er egnet til brint/hydrogen:

Trykregulatorer til Power-to-X:

En trykregulator er en ventil, der styrer trykket af en væske eller gas til en ønsket værdi ved hjælp af negativ feedback fra det kontrollerede tryk. En mulig anvendelse af en trykregulator i PtX er at sikre, at der er en stabil brændstofforsyning, der vil holde bilen i bevægelse gnidningsløst eller at opretholde et konstant tryk på indløbssiden af elektrolyse- eller synteseprocesserne. Læs også en artikel om trykregulator til brint her. Disse trykregulatorer er specielt egnet til brint/hydrogen:
 

Mass Flow Controller / meter og pressure controller til Power-to-X:

Mass Flow Controller

En Mass Flow Controller er en enhed, der måler og kontrollerer flowhastigheden af væsker eller gasser ved at bruge en sensor, en bypass, en kontrolventil og et særligt kredsløb. En mulig anvendelse af en Mass Flow Controller i Power-to-X er at levere en eller flere kemiske forbindelser (såsom vand, brint, oxygen eller andre gasser) til elektrolyse- eller synteseprocesserne med høj nøjagtighed og effektivitet. Alle vores Mass Flow Controller, Mass Flow Meter / Mass Flow Måler og Pressure Controller kan bruges til Power-2-X, men mest oplagt er følgende da de fås med ATEX zone 2 og IP66 godkendelse:

Magnetventiler til Power-to-X:

En magnetventil er en elektromekanisk enhed, der bruges til at styre strømmen af væsker eller gasser ved at åbne eller lukke en åbning med en elektromagnetisk kraft. En mulig anvendelse af en magnetventil i Power-to-X er at regulere strømmen af vand, brint, oxygen eller andre gasser involveret i elektrolyse- eller synteseprocesserne3 eller at kontrollere væsketrykket i pneumatiske eller hydrauliske systemer. Vi har et stort udvalg af magnetventiler, men disse er oplagte at bruge til PtX:

Butterflyventiler til Power-to-X:

Butterflyventiler spiller en vigtig rolle i Power-to-X-processen ved at regulere strømmen af medier som vand og elektrolytter til elektrolyse. De styrer også gasflowet, f.eks. brint og kuldioxid, der genereres under processen. Præcis kontrol af flowet sikrer effektivitet og optimal kemisk reaktion. Ved at anvende butterflyventiler opnås pålidelig regulering, hvilket bidrager til produktionen af bæredygtige brændstoffer og kemikalier og fremmer en grønnere energifremtid. De butterflyventiler er egnede til Power-to-X:

Pneumatikventil til Power-to-X:

En pneumatikventil er en ventil, der kontrollerer lufttrykket i et pneumatisk system. En mulig anvendelse af en pneumatikventil i Power-to-X er at regulere luftstrømmen til elektrolyse- eller synteseprocesserne, hvor vand, brint, oxygen eller andre gasser er involveret. En pneumatikventil der kan anvendes til Power-2-X er:

Pressostat eller trykafbryder til Power-to-X:

En pressostat eller trykafbryder en elektronisk eller mekanisk enhed, der aktiverer et elektrisk kredsløb, når et bestemt trykniveau nås. En mulig anvendelse af en pressostat i Power-to-X er at overvåge og kontrollere væsketrykket i pumpe- eller kompressorsystemerne, der er involveret i elektrolyse- eller synteseprocesserne. Disse pressostater er oplagte at bruge til PtX - se artikel om pressostat til hydrogen:

Bus der kører på hydrogen
Produktion af Brint (hydrogen) gennem Power-to-X (PtX)
Tank med hydrogen på lastbil
Bil der tanker brint (hydrogen) som stammer fra PtX

KONTAKT OS

Så kan vi tage en uforpligtende snak om produkter til Power-to-X:

Henrik Philipsen
Produktchef, Tryk & Flow
48 10 64 30 48 10 64 30
henrik.philipsen@oemklitso.dk Send e-mail
Ansvarsområder

Magnetventiler, proportionalventiler, sædeventiler, skudventiler

Linda Fenneberg
Produktchef, Proces Industri
48 10 64 91 48 10 64 91
linda.fenneberg@oemklitso.dk Send e-mail
Ansvarsområder

Flowstyring, trykregulering, slanger, butterfly-, kugle- og skydeventiler

Nicholas Haslund
Produktchef og Intern Sælger, Proces
48 10 64 02 48 10 64 02
nicholas.haslund@oemklitso.dk Send e-mail
Ansvarsområder

Flowcontrol og trykregulering

Kundeservice

Har du har brug for hjælp? Kontakt os:

phone 70 10 64 00

Send e-mail Send e-mail

comments Chat