Kvalitets- og miljøpolitik

Vi arbejder dagligt med at forbedre vores forretning og skabe foranstaltninger, store som små. Målet er at forbedre arbejdsmiljøet for vores medarbejdere, at strømline vores logistikprocesser og at forbedre vores tilbud til vores kunder. 

Kvalitetspolitik

"OEM Automatic Klitsø leverer produkter og enheder, som modsvarer kundens forventninger". Vi bestræber os derforpå kontinuerligt at udvikle vores tilbud til vores kunder.  

Vi skaber merværdi og gør det lettere for kunden ved at:

 • Højt niveau af viden gennem specialisering i specifikke produktområder
 • Mulighed for tilpasning efter kundens behov og forædling af produkter
 • Logistik med høj leveringssikkerhed
 • Kontinuerlige forbedringer af vores processer og systemer i virksomheden og på koncernplan 

Vores metoder

Gennem daglige kvalitetsmøder og dokumentation af arbejdet fokuserer vi målrettet på at forbedre vores processer. Takket være vores kvalitetsarbejde (OEM Quality Development) forbedrer vi løbende, hvilket udmønter sig i bl.a. høj leveringspålidelighed og en stadig udvikling af den service vi leverer til vores kunder, baseret på deres behov.

Kvalitetscertificering

I vores logistikcenter, placeret i Tranås, Sverige, arbejder vi målrettet med kvaliteten i vores service og er certificeret i ISO 9001 og ISO 14001.
Iso kvalificeretIso kvalificeret

Effektiv reklamationshåndtering

Reklamationer er desværre uundgåelige. Hos OEM Automatic Klitsø anser vi dog reklamationer for at være en kilde til ny viden og udvikling. Vores ambition er at løse sagen hurtigt og effektivt når når vi modtager en reklamation. Vi søger at kunden modtager en relevant kompensation og ligeledes at foretage korrigerende foranstaltninger så fejlen kan undgås i fremtiden. Vores mål er at kunne give konkret feedback på en reklamation inden for tre arbejdsdage.

MILJØPOLITIK

OEM Automatic Klitsø arbejder løbende på at minimere sin eksterne miljøpåvirkning. Miljøarbejdet styres af lovkrav samt af, hvad der er teknisk muligt og økonomisk rimeligt. Vi følger relevante love og andre krav og arbejder struktureret med stadige forbedringer. 

VI MINDSKER PÅVIRKNING AF MILJØET:

 • Stor miljøviden og effektiv affaldssortering
 • Igennem transport og energiforbrug
 • Genem udvikling af digitale ydelser:
  • produktinformation
  • ordrelægning
  • ordrebekræftelse
  • fakturering
  • arkivering
 • Arbejde sammen med leverandørerne om at forbedre produkternes livstidscyklus
 • Gennem vores leverandørers valg af materialer i produkter og forpakninger

100% grøn el

OEM Automatic Klitsøbruger kun elektricitet fra dansk vindenergi. Se certifikatet nedenfor.

Kundeservice

Har du har brug for hjælp? Kontakt os:

phone 70 10 64 00

Send e-mail Send e-mail

comments Chat